Clasa pregătitoare

54 

CINE SUNTEM?

 

Colegiul Tehnic „Petru Rareș” este o școală cu tradiție deschisă spre tot ce este nou, spre cunoaștere, o școală a dialogului permanent cu toți cei care ne vor ca parteneri în educarea elevilor.

Este o unitate de învățământ cu predare în limba română, care școlarizează elevi începând cu clasa pregătitoare și terminând cu anii de liceu. Orele de curs se desfăsuară între 8.00 – 13.00 pentru ciclul primar și gimnazial.

 

 

Iată de ce trebuie să devenim partenerii dumneavoastră în educarea copiilor:

 

  • Colegiul Tehnic „Petru Rareș” din București este situat în cartierul Tineretului fiind riveran cu Parcul Tineretului și Parcul Lumea Copiilor din sectorul 4. Accesul către unitatea noastră de învățământ este la îndemana oricui, putându-se ajunge din toate zonele orașului, fie cu metroul (stația Mihai Bravu), fie cu autobuzele 133, 312, 313, 381, stația fiind în fața intrării principale.
  • Funcționăm cu săli de clasă modern utilate, laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de geografie, limbi străine, cabinet IT, sală de gimnastică, terenuri de sport ,  cabinet medical, cabinet de consiliere psihopedagogică, bibliotecă cu un număr mare de volume.
  • Resursele materiale ale școlii sunt puse în valoare de cadre didactice preocupațe de dezvoltarea armonioasă a elevilor. Cadrele didactice au o bună pregătire profesională, bogată experiență, pasiune, dăruire, ceea permite organizarea și desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate.
  • Oferta educațională a colegiului este generoasă, concepută în așa fel încât procesul instructiv-educativ să fie centrat pe elev, cu respectarea particularităților de vârsta și individuale ale elevilor, tinându-se cont de interesele și aptitudinile acestora.
  • Activitatea managerială, dinamică și creatoare, asigură o bună desfășurare a procesului didactic, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.
  • Elevii Colegiului Tehnic „Petru Rareș” sunt pasionați de învățătură, obținând an de an rezultate meritorii la examenele naționale, concursuri și olimpiade școlare, concursuri sportive.
  • Activitățile extracurriculare și extrașcolare completează conținutul instruirii și sunt organizate în funcție de interesele elevilor, având un conținut științific, cultural artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, și o influență benefică asupra dezvoltării personalității copiilor.

 

 

 

Vă așteptăm cu drag să fiți elevii noștri începând cu anul școlar 2015-2016 !

 

 

 

 

Lasă un răspuns