Examene naționale

Docimologia – stiința evaluării

– Docimologie (dokime = probă, încercare; dokimaze = știința despre probe, examene, lb. gr.) termen propus de psihologul francez Henri Pieron, în 1922, cu sensul de tehnică de examinare.

– Docimologia este stiința evaluării, care studiază procesul de elaborare si de aplicare a probelor de evaluare necesare pentru notarea si examinarea cât mai obiectivă a celor implicați(elevi, studenți,profesori).

– Termeni derivați din docimologie:

– docimantica – tehnica examenelor;

– doxologia – studiul sistematic al rolului pe care îl joacă evaluarea în educația

școlară.

Evaluarea didactică

– Definiție: evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare și învățare și furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestora.

 

Bibliografie : Conf. univ. dr. Adriana NICU – Curs de Pedagogie

Lasă un răspuns