Legislație

LEGEA EDUCATIEI NAȚIONALE

Download (PDF, 1.18MB)

REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 2016

STATUTUL ELEVULUI – 2016

REZOLVAREA SITUATIILOR CONFLICTUALE CONFORM art. 172, alin (1) și (2) din ORDINUL MENCS nr. 5079 / 31.08.2016.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COLEGIULUI TEHNIC „PETRU RAREȘ”

Download (PDF, 958KB)

OMEN nr. 5115 din 15 decembrie 2014 – art. 242

Download (PDF, 706KB)

LEGEA nr. 333 DIN 8 IULIE 2003 (actualizată)

Download (PDF, 178KB)

H.G. nr. 301/2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Download (PDF, 683KB)

 

 

Lasă un răspuns