Management

Managementul reprezintă arta de a conduce, de a organiza și direcţiona diferitele sectoare ale unei școli pentru ca acestea, luate împreună, să conducă la obţinerea rezultatelor dorite pe care acea școala și le-a propus, și implicit, pentru o mai bună eficiență.

Managerul reprezintă acea persoană care se află în fruntea unei echipe ce trebuie să facă, o școală să funcționeze la cel mai înalt nivel în competiție cu celelalte școli.

Conducerea managerială presupune atât activităţi de sintetizare și generalizare a experienţei de conducere, de căutare de formule și idei noi, cât și găsirea celor mai bune căi și metode de conducere.

Pentru a susţine cele prezentate anterior vom aminti ceea ce spunea Fr. Taylor, considerat unul dintre părinţii managementului știinţific, și anume că acele știinţe exacte formează știinţa iar aplicarea lor, în practică, pentru atingerea anumitor scopuri, reprezintă o artă.

În cadrul managementului tiinţific există patru direcţii de activitate, și anume: creativă; aplicativă; tehnico-materială și socio-umană. Aceste direcţii de activitate ale managementului știinţific se află în interdependenţă unele cu altele

 

Lasă un răspuns