Baza materială

O  atenție  specială în  cadrul  programului  de  reformă s-a acordat  asigurării  bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să   se faciliteze trecerea de la un învățămât centrat pe profesori la un învământ centrat pe elev. În concordanță cu conținutul curriculumului s-a încercat prin modul de dotare al laboratoarelor cabinetelor și atelierelor școală, prin materiale didactice necesare și prin echipamente de instruire, manuale și tehnologii didactice de utilizare a acestora să fie transformat elevul într-un factor activ al propriei instruiri. Astfel în anul școlar trecut s-a realizat igienizarea şi întreţinerea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare. În laboratoare și ateliere, există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare, însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles. Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează, siguranţa, gradul de adecvare şi utilizare  a echipamentelor  folosite în procesul de învăţare. Elevii au acces la resursele didactice, în permanenţă sprijiniţi de tot personalul şcolii, permiţând  accesul pe grupe în laboratoare şi ateliere.

În prezent activitatea Colegiului Tehnic „Petru Rareș” se desfăşoară în următoarele locaţii:

 • Str. V.V.Stanciu nr. 6 – sediul central, corp A – 17 săli (din care: 2 laboratoare – Fizică, Chimie, 6 cabinete – Limbă și comunicare, Geografie, Textile-Pielărie, Limbi străine, Informatică, Biologie, 9 săli de clasă), sală de gimnastică, teren de sport, bibliotecă, Cabinet Psihopedagogic și Cabinet medical.
 • Calea Văcărești nr.296 – sediul secundar, corp B – 12 săli (din care: 9 săli de clasă, 1 atelier – încălțăminte,  2 cabinete – informatică, biologie-geografie), Sală de gimnastică, Teren de sport acoperit, Bibliotecă și Cabinet medical

Ambele corpuri de clădire beneficiază de o bază materială nouă, modernă şi atractivă.

                            ELEMENTE DE DOTARE

 1. Mobilierul şcolar este în cantitate suficientă, într-o stare medie, adaptat sălilor de clasă și laboratoarelor;
 2. Biblioteca şcolară dispune de 29500 volume;
 3. Numărul calculatoarelor este 69, din care:
 • 55 calculatoare în cele 2 cabinete de Informatică, 2 cabinete Geografie, 1 Laborator Fizica, 1 Laborator Chimie;
 • 2  calculatoare la Bibliotecă;
 • 3  utilizate de personalul didactic;
 • 9 calculatoare utilizate de personalul didactic-auxiliar   (secretariat, contabilitate, administrativ etc.).
 1. Colegiul Tehnic „Petru Rareș” este conectat la Internet prin fibră optică, elevii şi profesorii având posibilitatea să-l utilizeze permanent; în şcoală există şi reţea de intranet.
 2. Colegiul Tehnic „Petru Rareș” dispune de ehipamente IT de ultimă generaţie şi de mijloace multimedia : 3 copiatoare  A3, table interactive – 1 buc, DVD-player – 1 buc, Video-player – 1 buc, video-proiectoare – 9 buc, retro-proiectoare – 1 buc, 5 laptopuri,

 

Lasă un răspuns