Catedra de geografie

Geografie

Geografie

Prof. Nahorniac Andrei Virgiliu, profesor titular, grad didactic I

Prof. Ionescu Mihaela, prof. titular, grad didactic I

Prof. Gîrd Marinela, prof. suplinitor, grad didactic I

Lasă un răspuns